Lud


Wydawca Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PAN
ISSN 0076-1435
Lista MNiSW C (od 2013)
C (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
10 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW C
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
strona www  


Publikacje w tym tytule: 9

Sadowska, Ewa Janina
Wystawa "Szopka Krakowska i jej bohaterowie" w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, grudzień 1991
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1992
Sadowska, Ewa Janina
Wystawa "Zaolzie w oczach twórców ludowych" w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej, sierpień 1991
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1992
Sadowska, Ewa
Dwie wystawy poświęcone Zaolziu w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
Sadowska, Ewa
Czwarta Konferencja Poświęcona Badaniom Mniejszości Narodowych w Bekecsaba (Węgry) 5-7.10.1990
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
Sadowska, Ewa
Sesja naukowa "Folklor i współczesność" w 26-lecie istnienia Sekcji Folklorystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (Mosty koło Czeskiego Cieszyna 27-28.10.1990)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
Sadowska, Ewa
Program spiski na 45 Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Strażnicach (13-15.07.1990)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
Sadowska, Ewa
IV konferencja poświęcona badaniu mniejszości narodowych w Békéscsaba (Węgry) 5-7.10.1990
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1990
Sadowska, Ewa
Dni kultury Indonezji w Nowohuckim Centrum Kultury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1988
Kamocki, Janusz; Sadowska, Ewa
III Konferencja poswięcona badaniu mniejszości narodowych Bekescsaba (Węgierska Republika Ludowa) 2-4 października 1985
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1986
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/