Rocznik Oddziału PAN w Krakowie


Wydawca Polska Akademia Nauk (Kraków)
ISSN 0079-3531
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Cęckiewicz, Witold
Problemy rozwoju przestrzennego Krakowa w świetle współczesnych teorii urbanistycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/