Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej


Wariant tytułu Principia
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISSN 0867-5392
e-ISSN 2084-3887
Uwagi Instytucja sprawcza: Niezależne Zrzeszenie Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Lista MNiSW C (od 2013)
C (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
10 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW C
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
DOI 10.4467/20843887PI
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Jaśtal, Jacek
Między autonomią podmiotu a determinizmem społecznym. Konstruktywizm D. Coppa i rola teorii społecznych we współczesnej metaetyce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej
Data wydania: 2014
ISSN: 0867-5392
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Jaśtal, Jacek
Program badań metafizycznych Maxa Schelera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej
Data wydania: 1992
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/