Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych


Wydawca Wydawnictwo IMUZ
ISSN 0509-6677
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Kubrak, J.; Nachlik, E.
Model sterowania przepływem w sieci kanałów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1992
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/