Erdöl und Kohle, Erdgas, Petrochemie


Wydawca Erdöl und Kohle (Hamburg)
ISSN 0014-0058
Uwagi Instytucja sprawcza: Industrieverlag von Hernhaussen K.G.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Pielichowski, Jan; Tęcza, Witold; Jan Rakoczy; Zadrożna, Gabriela; Szpakiewicz, Barbara
Furfural and N-methylpyrrolidone in lubricating oil refining. A comparative study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1992
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/