Dziś : przegląd społeczny


Wydawca "Kier"
ISSN 0867-3608
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Łakomy, Henryk
Francuski model stosunku państwa do związków wyznaniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dziś : przegląd społeczny
Data wydania: 1992
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/