Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Zesz. Nauk., Kat. Komp. Urb., Inst. Proj. Urb. / PKrak.


Publikacje w tym tytule: 13

Gyurkovich, Jacek
Ekologia w architekturze mieszkaniowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania: 1999
Schneider-Skalska, Grażyna
Zagadnienia ekologiczne w projektowaniu urbanistycznym zespołów mieszkaniowych w Polsce - wybrane problemy podstawowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania: 1992
Pęckowska, Agnieszka
Struktura wizualna stref otaczających zespoły zabytkowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania: 1992
Bojanowski, Krzysztof
Problemy aktywizacji ekonomicznej w aktualizacji planu Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania: 1992
Grabowska-Pałecka, Hanna
Architektura i władza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania: 1992
Gyurkovich, Jacek
Rodowód współczesnych osiedli polskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania: 1992
Wehle-Strzelecka, Stanisława
Problemy rewaloryzacji śródmiejskich obszarów miast uniwersyteckich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania: 1992
Cęckiewicz, Witold
Problemy rozwoju przestrzennego Krakowa w świetle współczesnych teorii urbanistycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania: 1992
Cęckiewicz, Witold
Utopie i rzeczywistość w poszukiwaniach architektonicznych 2. połowy XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania: 1992
Pęckowska, Agnieszka
Przestrzenna odnowa tradycyjnych relacji nauka-miasto
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania: 1992
Lorek, Andrzej
Narodziny socrealizmu w Polsce. Zarys uwarunkowań społeczno-politycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania: 1992
Cęckiewicz, Witold
Wstęp
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania: 1992
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Sytuacja mieszkaniowa w okresie międzywojennym w Polsce. Charakterystyka ogólna (Cz. 1)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania: 1992
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/