Universitatis Iagellonicae Acta Chimica


Wariant tytułu Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Universitatis Iagellonicae Acta Chimica
Wydawca Jagiellonian University Press
ISSN 0867-1095
Skrót Zesz. Nauk. UJ, Acta Chim.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Woźniak, Marian; Roszkiewicz, Witold
Zastosowanie katalizatora typu Co-Mo do syntezy cykloheksylotiolu w fazie gazowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Universitatis Iagellonicae Acta Chimica
Data wydania: 1993
Barański, Andrzej; Juska, Tomas
Simple correlation equations for the calculation of the first ionization potentials of m- and p-substituted E-beta-nitrostyrenes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Universitatis Iagellonicae Acta Chimica
Data wydania: 1991
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/