Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie


Wariant tytułu Prace Humanistyczne. Seria 1 / Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk. Wydział Nauk Humanistycznych
Wydawca Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk
ISSN 0137-5598
Uwagi Instytucja sprawcza: Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Humanistycznych
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Bocheński, August
Wierny ziemi. (Wspomnienie o Franciszku Kotuli)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991




© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/