Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja


Wariant tytułu Scientific Bulletins of the Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy Geodesy
Wydawca PWN
ISSN 0452-6457
Uwagi Instytucja sprawcza: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Skrót Zesz. Nauk. AGH, Geod.
Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. Stanisława Staszica, Geod.
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Piasek, Zbigniew
Generacja nieregularnej siatki elementów w numerycznym modelu powierzchni terenowej dla obszaru podstawowego i stref wydzielonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1993
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/