Advances in Signal Processing


Wydawca Horizon Research Publishing (HRPUB)
ISSN 2332-6883
e-ISSN 2332-6891
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Pławiak, Paweł; Maziarz, Wojciech
Comparison of artificial intelligence methods on the example of tea classification based on signals from e-nose sensors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/