Rynek Energii


Wydawca KAPRINT
ISSN 1425-5960
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 9 (od 2013)
11 (od 2015)
11 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 11
SNIP 0.384 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2100 Energy: General Energy
2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 24
12
następne

Kaniowski, Wiesław; Sacharczuk, Jacek; Kulesza, Leszek; Sztekler, Karol
Ocena zmian wartości ciepła spalania, wilgotności i zawartości części lotnych w zależności od wieku przyrostów dla biomasy niektórych gatunków drzew szybkorosnących
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid
Results of the use of a new design thermometer for measuring the transient temperature of superheated steam in the boiler
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, Jan; Trojan, Marcin; Taler, Dawid; Dzierwa, Piotr; Kaczmarski, Karol; Liszka, Marcin
Enhancement of power unit flexibility using pressure accumulation of hot water
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wrona, Jan; Taler, Dawid; Prymon, Marek
Maszyny Stirlinga jako urządzenia do prowadzenia procesu skojarzonej produkcji energii oraz realizacji alternatywnych obiegów chłodniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wais, Piotr
Wpływ wysokości obrzeża łopatki na intensywność zawirowań w kanale turbiny gazowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Pilarczyk, Marcin; Cisek, Piotr
Możliwości polepszenia własności dynamicznych bloków węglowych w aspekcie zwiększającego się udziału OZE w krajowych mocach wytwórczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cisek, Piotr; Ocłoń, Paweł; Pilarczyk, Marcin
Analiza warunków cieplnych funkcjonowania podziemnej linii kablowej 400 kV do wyprowadzenia mocy z elektrowni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, Dawid; Cisek, Piotr; Tokarczyk, Jarosław
Wodno-powietrzny układ ogrzewania budynku z ceramicznym akumulatorem ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zima, Wiesław; Ojczyk, Grzegorz
Stan aktualny i perspektywy dla stałopalnych kotłów wielopaliwowych małej mocy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Impact Factor: 0
Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin
Projektowanie, eksploatacja i monitorowanie kotłów o parametrach nadkrytycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Impact Factor: 0
Nering, Konrad; Pastuszak, Przemysław
Metoda oceny wyznaczania parametrów modułu termoelektrycznego z wykorzystaniem termografii w podczerwieni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Impact Factor: 0
Taler, Dawid; Taler, Jan; Wojtas, Marek
Heat transfer through fins of complex geometry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Impact Factor: 0
Taler, Jan; Mruk, Andrzej; Cisek, Jerzy; Majewski, Karol
Elektrociepłownia z silnikiem spalinowym zasilanym gazem drzewnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Impact Factor: 0
Sacharczuk, Jacek; Taler, Dawid
Wykorzystanie kształtek betonowych lub ceramicznych do magazynowania ciepła pozyskiwanego w instalacji solarnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Impact Factor: 0
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wais, Piotr
Wysokość wieży a okres zwrotu nakładów w energetyce wiatrowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Impact Factor: 0
Trojan, Marcin; Taler, Dawid
Numerical modeling of convective steam superheaters
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Węglowski, Bohdan; Ocłoń, Paweł
Analysis of operating conditions of pressure components of steam boilers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Łopata, Stanisław; Ocłoń, Paweł
Analysis of operating conditions for high performance heat exchanger with the finned elliptical tube
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Wais, Piotr
Numerical calculation of static pressure in turbine interblade passage
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Taler, J.; Taler, D.; Sury, A.
Identification of thermal operation conditions of water-wall tubes using eccentric tubular tube meters
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

12
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/