Informator Instalacyjny


Wariant tytułu Informator Instalacyjny - Murator
Wydawca Wydawnictwo Murator
ISSN 1641-1005
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Muller, Jarosław
Małe instalacje klimatyzacyjne – wskazówki projektowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/