Sensors and Actuators. B, Chemical


Wydawca Elsevier
ISSN 0925-4005
e-ISSN 1873-3077
Skrót Sensor. Actuat. B-Chem.
Impact Factor dla czasopisma 3.535 (od 2012)
3.84 (od 2013)
4.097 (od 2014)
4.758 (od 2015)
5.401 (od 2016)
5.667 (od 2017)
6.393 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
40 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pławiak, Paweł; Maziarz, Wojciech
Classification of tea specimens using novel hybrid artificial intelligence methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 4.097
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/