Sensors and Actuators. B, Chemical


Wariant tytułu Sensors and Actuators B: Chemical
Wydawca Elsevier
ISSN 0925-4005
e-ISSN 1873-3077
Skrót Sensor. Actuat. B-Chem.
Impact Factor dla czasopisma 3.535 (od 2012)
3.84 (od 2013)
4.097 (od 2014)
4.758 (od 2015)
5.401 (od 2016)
5.667 (od 2017)
6.393 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
40 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Klasyfikacja ASJC 2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
2504 Materials Science: Electronic, Optical and Magnetic Materials
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2506 Materials Science: Metals and Alloys
2508 Materials Science: Surfaces, Coatings and Films
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
3105 Physics and Astronomy: Instrumentation
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Galek, Mariusz; Popielarz, Roman
Europium-based luminescent sensors for mapping pressure distribution on surfaces
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sensors and Actuators. B, Chemical
Data wydania: 2020
ISSN: 0925-4005
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 6.393
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pławiak, Paweł; Maziarz, Wojciech
Classification of tea specimens using novel hybrid artificial intelligence methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sensors and Actuators. B, Chemical
Data wydania: 2014
ISSN: 0925-4005
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 4.097
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/