Heat and Mass Transfer


Wariant tytułu Wärme- und Stoffübertragung
Wydawca Springer
ISSN 0947-7411
e-ISSN 1432-1181
Skrót Heat Mass Transfer
Impact Factor dla czasopisma 0.84 (od 2012)
0.929 (od 2013)
0.946 (od 2014)
1.044 (od 2015)
1.233 (od 2016)
1.494 (od 2017)
1.551 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
SNIP 0.81 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1507 Chemical Engineering: Fluid Flow and Transfer Processes
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 11

Jaremkiewicz, Magdalena
Accurate measurement of unsteady state fluid temperature
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.494
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kupiec, Krzysztof; Neupauer, Krzysztof; Larwa, Barbara
Thermal destratification in an insulated vessel filled with water
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.233
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ocłoń, Paweł; Łopta, Stanisław; Nowak, Marzena
A novel 1D/2D model for simulating conjugate heat transfer applied to flow boiling in tubes with external fins
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.044
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, Dawid
Experimental determination of correlations for average heat transfer coefficients in heat exchangers on both fluid sides
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.929
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Duda, Piotr
Solution of multidimensional inverse heat conduction problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Rup, K.; Duda, P.; Danys, L.
Determination of heat transfer coefficients on the surfaces of plastic tubes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2002
Taler, Jan; Duda, Piotr
Solution of non-linear inverse heat conduction problems using the method of lines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2001
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, Jan; Duda, Piotr
Experimental verification of space marching methods for solving inverse heat conduction problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, J.; Duda, P.
A space marching method for multidimensional transient inverse heat conduction problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1999
Rup, K.; Wais, P.
An application of the [kappa]-[epsilon] model with variable Prandtl number to heat transfer computations in air flows
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1999
Rup, K.
Indirect measurement of the heat conductivity and specific heat coefficients of homogeneous fluid
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/