Kwartalnik Urzędu Patentowego RP


Wydawca Urząd Patentowy RP
ISSN 2081-5964
e-ISSN 2299-5536
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Malec, Marcin; Morawski, Marcin
Cyberryba – podwodny robot mobilny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/