Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment


Wariant tytułu Środowisko Mieszkaniowe
Wydawca Politechnika Krakowska. Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego
ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN B (od 2011)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2011)
2 (od 2013)
8 (od 2015)
100 (od 2019)
Wersja pierwotna tytułu drukowana
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe przejdź  
w Repozytorium PK  


Publikacje w tym tytule: 382
123456 ... 20
następne

Krauze, Weronika
Aktualne tendencje w projektowaniu żłobków i przedszkoli i ich wpływ na rozwój dzieci. Studium wybranych realizacji z uwzględnieniem dostępu do przyrody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Poluk, Dominika
Współczesne rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne odpowiedzią na postępujące starzenie się społeczeństwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Malinowska-Petelenz, Beata
Brasília: Ilha da Fantasia. Krótki szkic o mieście
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kowalski, Przemysław; Zieliński, Miłosz; Amado, Antonio
Ekologiczny i społeczny potencjał rewitalizacji cieków wodnych na obszarach miejskich na przykładzie parku linearnego Młynówka Królewska w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Bigaj, Przemysław; Ivashko, Yulia
Przestrzeń, architektura, natura w wybranych kwartałach zabudowy mieszkaniowej Krakowa – charakterystyka istotnych tendencji w projektowaniu dzisiejszej architektury mieszkaniowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kopeć, Krzysztof; Wojtowicz, Barbara
Woonerf jako idea projektowania ulic zorientowana na poprawę jakości życia w mieście
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kantarek, Anna Agata; Samuels, Ivor
Housing as a mediator between the public and private realms; a comparison between housing tissues in Krakow and Oxford
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100

Przestrzeń, architektura, natura
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2021
Seruga, Wacław
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 2543-8700
Malinowska-Petelenz, Beata
Los Angeles: miasto ruchomych obrazów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Twardowski, Mariusz; Ros Campos, Andres
Nowe kierunki rozwoju architektury wież mieszkalnych na wybranych przykładach – Manhattan, Nowy Jork
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Wehle-Strzelecka, Stanisława; Strzelecka-Seredyńska, Monika
Kształtowanie zabudowy mieszkaniowej wpisującej się w zasady ochrony terenu i pozyskiwania rezerw przestrzeni we współczesnym mieście
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Mazurski model współczesnego regionalizmu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Żabicka, Agnieszka
Zabudowa mieszkaniowa doliny gruvedalen w Longyearbyen na Spitsbergenie jako przykład przestrzeni społecznej na terenie o ekstremalnie zimnym klimacie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100

Architektura XXI wieku
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2020

Architektura XXI wieku
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2020

Architektura XXI wieku
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2020

Architektura XXI wieku
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2020
Olesiak, Justyna
Analizy Space Syntax wobec zjawiska segregacji społecznej i izolacji przestrzennej obszarów mieszkaniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
XXI wiek a funkcjonalno-przestrzenne problemy Wenecji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 2543-8700
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100

123456 ... 20
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/