Studia Logica : an international journal for symbolic logic


Wariant tytułu Studia Logica
Wydawca Springer
ISSN 0039-3215
e-ISSN 1572-8730
Impact Factor dla czasopisma 0.342 (od 2012)
0.33 (od 2013)
0.598 (od 2014)
0.724 (od 2015)
0.589 (od 2016)
0.45 (od 2017)
0.467 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 14 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2015)
20 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Pałasińska, Katarzyna
No matrix term-equivalent to Wroński's 3-element matrix is finitely based
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia Logica : an international journal for symbolic logic
Data wydania: 2004
Pałasińska, Katarzyna
Finite basis theorem for filter-distributive protoalgebraic deductive systems and strict universal Horn Classes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia Logica : an international journal for symbolic logic
Data wydania: 2003
Pałasińska, K.
Three-element nonfinitely axiomatizable matrices
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia Logica : an international journal for symbolic logic
Data wydania: 1994
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/