Spectroscopy Letters


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0038-7010
e-ISSN 1532-2289
Skrót Spectrosc. Lett.
Impact Factor dla czasopisma 0.667 (od 2012)
0.718 (od 2013)
0.852 (od 2014)
0.885 (od 2015)
0.794 (od 2016)
0.896 (od 2017)
1.081 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2015)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Gondek, E.; Danel, A.; Kityk, I. V.; Sanetra, J.; Nizioł, J.
Spectral features and parameters of some 1H-Pyrazolo[3,4-b]quinoxaline. Derivative dye chromophores
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Parvinen, P.; Lajunen, L. H. J.; Wieczorek-Ciurowa, K.
The measurements of the SO2 molecular absorption in the graphite furnace for the possible determination of sulphur
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1994
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/