Cement Wapno Beton


Wariant tytułu Cement Lime Concrete
Wydawca Fundacja Cement Wapno Beton
ISSN 1425-8129
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB), Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna, Fundacja Cement, Wapno, Beton (od 2010 r.)
Skrót Cem. Wapno Beton
Impact Factor dla czasopisma 0.385 (od 2012)
0.426 (od 2013)
0.304 (od 2014)
0.512 (od 2015)
0.556 (od 2016)
0.468 (od 2017)
0.476 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
15 (od 2014)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
SNIP 0.685 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2215 Engineering: Building and Construction
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 55
123
następne

Śliwiński, Jacek
Wpływ składu betonów zwykłych i wysokwartościowych na ich wilgotność w umownym stanie powietrzno-suchym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.476
Derkowski, Wit
Nowe rozwiązania stropów prefabrykowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.476
Domagała, Lucyna
Wpływ rodzaju kruszywa lekkiego na właściwości drobnokruszywowych betonów izolacyjno-konstrukcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.476
Dyba, Marcin; Derkowski, Wit
Przyczepnosć betonu do zbrojenia sprężającego w elementach strunobetonowych – stan zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.476
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tracz, Tomasz
Ocena możliwości stosowania reguły mieszanin do oszacowania przepuszczalności azotu betonu wysokowartościowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.476
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela
Przyczyny i mechanizm powstawania odprysków betonu pod wpływem wysokiej temperatury wywołanej pożarem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.468
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Śliwiński, Jacek; Zachariasz, Tomasz
Wpływ uziarnienia i zawartości superabsorbującego polimeru (SAP) na podstawowe właściwości i porowatość zaczynu cementowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.468
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurdowski, Wiesław; Tracz, Tomasz; Śliwiński, Jacek
Właściwości betonu nawierzchni odcinka autostrady niemieckiej zbudowanej w roku 1935 w okolicach Gliwic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.468
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Derkowski, Wit
Budownictwo kubaturowe ze ścianami nośnymi – możliwości współczesnej prefabrykacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chudyba, Krzysztof
Zasady projektowania konstrukcji żelbetowych uwzględniające odporność pożarową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.556
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Flaga, Kazimierz; Derkowski, Wit; Surma, Mateusz
Wytrzymałość i odkształcalność prefabrykowanych, cienkościennych elementów betonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.556
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pawluk, Jarosław; Derkowski, Wit
Czynniki decydujące o właściwościach i trwałości strunobetonowych podkładów kolejowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.556
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurdowski, Wiesław; Witek, Adam; Śliwiński, Jacek
Nawierzchnia betonowa autostrady po 70 latach eksploatacji, próba wyjaśnienia niezwykłej trwałości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.556
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Seruga, Andrzej; Zych, Mariusz
Badania pełzania dojrzewającego betonu poddanego naprężeniom ściskającym i rozciągającym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.556
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zaborski, Adam
Model konstytutywny skrępowanego ściskania fibrobetonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.556
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zych, Mariusz
Studium przypadku wzrostu właściwości mechanicznych betonu w oparciu o pomiary temperatury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.512
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Bednarski, Łukasz; Sieńko, Rafał; Howiacki, Tomasz
Oszacowanie wartości i zmienności modułu sprężystości betonu w istniejącej konstrukcji na podstawie ciągłych pomiarów in situ
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.304
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dybeł, Piotr; Furtak, Kazimierz
Wpływ zawartości pyłu krzemionkowego na sztywność przyczepności betonu wysokowartościowego do prętów zbrojeniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.304
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hager, Izabela; Tracz, Tomasz; Krzemień, Katarzyna
Przydatność wybranych metod nieniszczących i niszczących w ocenie stanu betonu po pożarze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.304
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Śliwiński, Jacek; Tracz, Tomasz; Deja, Jan; Łagosz, Artur
Wybrane właściwości betonów z dodatkiem frakcjonowanego popiołu lotnego krzemionkowego i fluidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.426
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

123
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/