Prądnik : prace i materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera


Wariant tytułu Prądnik : studies and reports of the prof. Władysław Szafer Museum
Wydawca Ojcowski Park Narodowy
ISSN 0867-0196
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 2 (od 2013)
4 (od 2015)
4 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 4
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Myczkowski, Zbigniew
Regionalizm architektoniczno-krajobrazowy Doliny Prądnika
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1995
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/