Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : BiTP = Safety & Fire Technique


Wariant tytułu Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
Wydawca Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-BIP)
ISSN 1895-8443
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 9 (od 2013)
13 (od 2015)
Ujednolicona punktacja MNiSW 13
DOI 10.12845/bitp
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 11

Seręga, Szymon
Numeryczna predykcja odporności ogniowej elementów strunobetonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Maślak, Mariusz; Żwirski, Grzegorz
Zmiany strukturalne w stali konstrukcyjnej wywołane epizodami jej nagrzewania i stygnięcia podczas pożaru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Maślak, Mariusz; Woźniczka, Piotr
Wpływ lokalizacji źródła ognia na rozwój pożaru w wielkopowierzchniowym halowym obiekcie handlowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Maślak, Mariusz; Tkaczyk, Anna; Woźniczka, Piotr
Użyteczność modelu obliczeniowego pojedynczej ramy poprzecznej w szacowaniu odporności ogniowej hali stalowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Maślak, Mariusz
Miarodajna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej – wartość nominalna z pojedynczej inwentaryzacji czy raczej statystycznie uzasadniona wartość charakterystyczna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Maślak, Mariusz; Tkaczyk, Anna
Programowanie liniowe jako technika obliczeniowa użyteczna w szacowaniu odporności ogniowej stalowej ramowej konstrukcji nośnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Gwóźdź, Marian; Woźniczka, Piotr; Tkaczyk, Anna
Odbudowa stalowych hal przemysłowych uszkodzonych w przebytym pożarze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Chudyba, Krzysztof
Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji z betonu według eurokodów (norm PN-EN)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Domański, Tomasz
Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe dachów drewnianych na polskich obszarach górskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Dębska, Dominika; Fiertak, Maria
Efektywność działania silikonowych powłok ogniochronnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Ginda, Grzegorz; Maślak, Mariusz
Mapy kognitywne do eksperckiej analizy relacji pomiędzy czynnikami ryzyka i ich rola w szacowaniu bezpieczeństwa pożarowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/