Budownictwo i Architektura


Wydawca Politechnika Lubelska
ISSN 1899-0665
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Lubelska. Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
6 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 6
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 33
12
następne

Flaga, Andrzej; Flaga, Łukasz; Krajewski, Piotr; Pistol, Aleksander
Badania modeli aeroelastycznych przewodów linii wysokiego napięcia dla różnych przypadków ich ośnieżenia i oblodzenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Flaga, Andrzej
Stosunki sił i momentów sił jako kryteria podobieństwa dynamicznego różnych zjawisk występujących w inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i dynamice płynów. Część II – Zagadnienia nieustalone o charakterze okresowym, quasi-okresowym lub turbulentnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Flaga, Andrzej
Stosunki sił i momentów sił jako kryteria podobieństwa dynamicznego różnych zjawisk występujących w inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i dynamice płynów. Część I – Podstawy i zagadnienia ustalone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Bajwoluk, Tomasz
Przemiany przestrzeni w otoczeniu arterii komunikacyjnej na przykładzie ciągu ulicy Mogilskiej w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Schneider-Skalska, Grażyna
Miejsca węzłowe jako elementy krystalizujące obszary mieszkaniowe powstałe w XX i XXI wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Bogdanowska, Monika
Elewacyjne wyprawy szlachetne w budownictwie międzywojennego Krakowa. Estetyka, ochrona, konserwacja
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Sykta, Izabela
Synergia terenów wystaw światowych i struktur przestrzennych miast-gospodarzy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Gała-Walczowska, Monika
Synergiczna pełnia współczesnej architektury willowej w przestrzeni miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Lenartowicz, Krzysztof J.
Synergetyka a planowanie urbanistyczne i projektowanie architektoniczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Burghardt, Tomasz E.; Pashkevich, Anton; Żakowska, Lidia
Contribution of solvents from road marking paints to tropospheric ozone formation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Środulska-Wielgus, Jadwiga
Rewaloryzacja zabudowy drewnianej jako element urządzania szlaku Kultury Wołoskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Zin, Barbara
Ochrona kuźni sułkowickich – symbolu lokalnego rzemiosła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Urbańska, Marta A.
Historia, stan obecny i planowany rozwój ośrodka hotelowo-gastronomicznego „Pastewnik” w Przeworsku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Ligęza, Wiesław
Budownictwo wielkopłytowe po latach. Wybrane problemy remontowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Żakowska, Lidia
Wizualizacja, modelowanie i analizowanie przestrzeni transportu miejskiego w aspekcie estetycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Impact Factor: 0
Szarata, Andrzej
Analiza wielkości parkingów Park and Ride zlokalizowanych w obszarach metropolitarnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Impact Factor: 0
Kozioł, Krzysztof; Bzduła, Waldemar
Wpływ sprężenia elementów konstrukcji rozbudowy teatru na odpowiedź spowodowaną ruchem metra
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Impact Factor: 0
Bosak, Grzegorz
Badania modelowe działania wiatru na budynek wysoki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Zastosowanie metody AHP do wyboru przedsiębiorstwa budowlanego do współpracy partnerskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Leśniak, Agnieszka
Czynniki przetargowe w zamówieniach na dokumentację projektową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Impact Factor: 0

12
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/