Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA


Wariant tytułu Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
e-ISSN 2300-8903
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Rzeszowska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
9 (od 2015)
DOI 10.7862/rb
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 115
123456
następne

Kuchta, Krzysztof; Silezin, Rafał; Żwirek, Paweł
Execution and inspection of steel hollow sections welded joints
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Kuchta, Krzysztof; Silezin, Rafał; Żwirek, Paweł
Technological aspects of execution of welded joints in hollow sections
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Tylek, Izabela
Shaping of architecturally exposed steel structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Maślak, Mariusz; Suchodoła, Maciej; Woźniczka, Piotr
Temperature distribution in a steel beam-to-column joint when exposed to fire. Part 2: Flange-plates and web-cleats joint
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Maślak, Mariusz; Suchodoła, Maciej; Woźniczka, Piotr
Temperature distribution in a steel beam-to-column joint when exposed to fire. Part 1: End-plate joint
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Maślak, Mariusz; Pazdanowski, Michał
Influence of the end-plate thickness on the steel beam-to-column joint stiffness when subject to bending
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Maślak, Mariusz; Pazdanowski, Michał; Snela, Małgorzata
Critical temperature evaluation for a steel frame with joint stiffness decreasing in fire
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Domański, Tomasz; Kmiecik, Kamil
Fire resistance for timber joints with steel fasteners
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Moret-Sur-Loing – cultural heritage, its value and protection
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Siedlecki, Bogdan; Czaplicka, Anna
Energooszczędne systemy oświetlenia obiektów architektonicznych w aspekcie zagrożenia środowiska naturalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Kusionowicz, Teresa
Zagrożenia biologiczne docieplanych ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Hebda, Mariusz
Ocena przyczyn uszkodzeń i metoda naprawy elementów pomostu mostu kratownicowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Pańtak, Marek
Modelowanie obciążeń dynamicznych w formie przysiadów na kładkach dla pieszych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Generowicz, Agnieszka; Iwanejko, Ryszarda
Możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej – aplikacja metod obliczeniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Generowicz, Agnieszka; Iwanejko, Ryszarda
Możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej – podstawy techniczne i możliwości rozwiązań segregacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Rybka, Adam; Krupa, Michał
Konstrukcja i architektura hal sportowych na Podhalu (na wybranych przykładach)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Krupa, Michał
Analiza współczesnych trendów w architekturze mieszkaniowej Paryża – na wybranych przykładach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Krupa, Michał; Rybka, Adam
Współczesna architektura w zabytkowej tkance urbanistycznej – na wybranych przykładach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Młyńska, Anna; Chmielowski, Krzysztof; Młyński, Dariusz
Redukcja związków biogennych na wybranych oczyszczalniach ścieków województwa podkarpackiego z uwzględnieniem warunków pogody suchej i mokrej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Kogut, Janusz P.; Zięba, Jakub
The measurement of selected soil parameters of former open pit mine with the use of triaxial stress apparatus
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9

123456
następne© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/