betaCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA


Wariant tytułu Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
e-ISSN 2300-8903
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Rzeszowska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
9 (od 2015)
DOI 10.7862/rb
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 103
123456
następne

Hebda, Mariusz
Ocena przyczyn uszkodzeń i metoda naprawy elementów pomostu mostu kratownicowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Pańtak, Marek
Modelowanie obciążeń dynamicznych w formie przysiadów na kładkach dla pieszych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Generowicz, Agnieszka; Iwanejko, Ryszarda
Możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej – aplikacja metod obliczeniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Generowicz, Agnieszka; Iwanejko, Ryszarda
Możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej – podstawy techniczne i możliwości rozwiązań segregacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Rybka, Adam; Krupa, Michał
Konstrukcja i architektura hal sportowych na Podhalu (na wybranych przykładach)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Krupa, Michał
Analiza współczesnych trendów w architekturze mieszkaniowej Paryża – na wybranych przykładach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Krupa, Michał; Rybka, Adam
Współczesna architektura w zabytkowej tkance urbanistycznej – na wybranych przykładach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Młyńska, Anna; Chmielowski, Krzysztof; Młyński, Dariusz
Redukcja związków biogennych na wybranych oczyszczalniach ścieków województwa podkarpackiego z uwzględnieniem warunków pogody suchej i mokrej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Kogut, Janusz P.; Zięba, Jakub
The measurement of selected soil parameters of former open pit mine with the use of triaxial stress apparatus
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Dudzińska, Anna
Analiza wpływu powierzchni przegród przezroczystych na mikroklimat pasywnego budynku użyteczności publicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Wesołowski, Łukasz
Problemy jakości środowiska mieszkaniowego użytkowników centrów miast na przykładzie Rzeszowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Kozioł, Krzysztof
Pomiary in-situ jako sposób na prognozę obciążenia dynamicznego budynków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Heppenheim jako modelowy przykład dobrze wykorzystanego potencjału kulturowego małego miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Woźniczka, Piotr
Modelowanie komputerowe pożaru w halach wielkopowierzchniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Maślak, Mariusz; Pazdanowski, Michał; Siudut, Janusz
Kształtowanie elementów w modernizowanych stalowych zbiornikach paliwowych wynikające ze zmian użytkowych oraz wzrastających wymagań środowiskowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Rybka, Adam; Krupa, Michał
Współczesna architektura historycznego centrum Skawiny na tle dziedzictwa miasta – wybrane przykłady
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Gaczoł, Tomasz
Podciśnieniowy i nadciśnieniowy system wentylacji grawitacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Płoskonka, Robert
Automatyzacja wybranych procesów aktualizacji i kalibracji modelu sieci wodociągowej przy zmiennych warunkach eksploatacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Marcinkowski, Robert
Intensywna zabudowa a ochrona walorów krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Zębala, Kinga
Pomiary izolacyjności akustycznej wybranych ścian zewnętrznych w budynku wielkopłytowym przed i po dociepleniu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9

123456
następne© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/