Experimental Mechanics


Wydawca Springer
ISSN 0014-4851
e-ISSN 1741-2765
Skrót Exp. Mech.
Impact Factor dla czasopisma 1.548 (od 2012)
1.567 (od 2013)
1.548 (od 2014)
1.764 (od 2015)
2.091 (od 2016)
2.319 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2015)
35 (od 2016)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Serafin, Marta; Cecot, Witold
An Improved Computational Strategy to Estimate Residual Stresses from Crack Compliance Data
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/