betaJournal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems : JAMRIS


Wydawca Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
ISSN 1897-8649
e-ISSN 2080-2145
Uwagi Instytucja sprawcza: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 8 (od 2013)
12 (od 2015)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 4

Nowakowski, Grzegorz; Dorogyy, Yaroslaw; Doroga-Ivaniuk, Olena
Neural network structure optimization algorithm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Schiff, Krzysztof
An ant algorithm for the Sudoku problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Schiff, Krzysztof
An ant algorithm for the Maximum Clique problem in a special kind of graph
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Malec, Marcin; Morawski, Marcin; Zając, Jerzy
Fish-like swimming prototype of mobile underwater robot
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/