Chemistry Central Journal


Wydawca Springer
ISSN 1752-153X
Skrót Chem. Cent. J.
Impact Factor dla czasopisma 1.312 (od 2012)
1.663 (od 2013)
2.187 (od 2014)
2.552 (od 2015)
2.442 (od 2016)
2.284 (od 2017)
2.094 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Żukowski, Witold; Berkowicz, Gabriela; Baron, Jerzy; Kandefer, Stanisław; Jamanek, Dariusz; Szarlik, Stefan; Wielgosz, Zbigniew; Zielecka, Maria
Selective phenol methylation to 2,6-dimethylphenol in a fluidized bed of iron-chromium mixed oxide catalyst with o-cresol circulation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 2.187
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Olek, Małgorzata; Baron, Jerzy; Żukowski, Witold
Thermal decomposition of selected chlorinated hydrocarbons during gas combustion in fluidized bed
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 1.663
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/