Free Radical Biology & Medicine


Wydawca Elsevier
ISSN 0891-5849
e-ISSN 1873-4596
Uwagi Instytucja sprawcza: International Society for Free Radical Research
Impact Factor dla czasopisma 5.271 (od 2012)
5.71 (od 2013)
5.736 (od 2014)
5.784 (od 2015)
5.606 (od 2016)
6.02 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Elas, M.; Wojnar, L.
Detection of mitochondrial dysfunction by EPR technique in mouse model of dilated cardiomyopathy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Antosiewicz, J.; Popiniqis, J.; Woźniak, M.; Damiani, E.; Carloni, P.; Greci, L.
Effects of Indolinic and Quinolinic Aminoxyls on Protein and Lipid-Peroxidation of Rat-Liver Microsomes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1995
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/