Architekton


Wydawca Wydawnictwo Architekton
ISSN 1425-8404
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 8

Gaczoł, Tomasz
Nie tylko ludzie oddychają
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
Firek, Marek
Ceramika. Alternatywne metody kształtowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
Firek, Marek
4 Międzynarodowy Konkurs Ceramiczny Mino'95 w Japonii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
Celadyn, Wacław
Współczesne uwarunkowania projektowe dla budynków mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
Fabijanowska, Katarzyna
Zieleń w mieście
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Uzdrowiska - Muszyna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
Celadyn, Wacław
Projektowanie energoświadome
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
Kułakowska-Bojęś, Ewa
Problemy administracyjno-prawne przed rozpoczęciem budowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/