Catalysis Letters


Wydawca Springer
ISSN 1011-372X
e-ISSN 1572-879X
Impact Factor dla czasopisma 2.244 (od 2012)
2.291 (od 2013)
2.307 (od 2014)
2.294 (od 2015)
2.799 (od 2016)
2.911 (od 2017)
2.372 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
SNIP 0.729 (od 2017)
0.645 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 1503 Chemical Engineering: Catalysis
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 8

Sobuś, Natalia; Michorczyk, Barbara; Piotrowski, Marcin; Kuterasiński, Łukasz; Chlebda, Damian K.; Łojewska, Joanna; Jędrzejczyk, Roman J.; Jodłowski, Przemysław; Kuśtrowski, Piotr; Czekaj, Izabela
Design of Co, Cu and Fe–BEA zeolite catalysts for selective conversion of lactic acid into acrylic acid
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.372
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rachwalik, R.; Michorczyk, P.; Ogonowski, J.
Cyclization of pseudoionone into α-ionone over heteropolyacid supported on mesoporous silica SBA-15
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Ogonowski, J.; Skrzyńska, E.
Deactivation of VMgOx catalysts by coke in the process of isobutane dehydrogenation with carbon dioxide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Ogonowski, J.; Skrzyńska, E.
Conversion of lower hydrocarbons in the presence of carbon dioxide: The theoretic analysis and catalytic tests over active carbon supported vanadium oxide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Ogonowski, J.; Skrzyńska, E.
Deactivation of VMgO x Catalysts by Coke in the Process of Isobutane Dehydrogenation with Carbon Dioxide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Ogonowski, Jan; Skrzyńska, Elżbieta
Activity of vanadium magnesium oxide supported catalysts in the dehydrogenation of isobutane
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michorczyk, P.; Góra-Marek, K.; Ogonowski, J.
Dehydrogenation of propane in the presence and absence of CO2 over Ł-Ga2O3 supported chromium oxide catalysts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Stokłosa, Andrzej; Zajęcki, Janusz; Wilczyński, Grzegorz; Wójtowicz, Anna; Kurek, Stefan S.
The influence of zinc ions discharged in a non-aqueous cell on a copper catalyst on the rate of cyclohexanol dehydrogenation reaction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/