Catalysis Today


Wydawca Elsevier
ISSN 0920-5861
e-ISSN 1873-4308
Impact Factor dla czasopisma 2.98 (od 2012)
3.309 (od 2013)
3.893 (od 2014)
4.312 (od 2015)
4.636 (od 2016)
4.667 (od 2017)
4.888 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2013)
40 (od 2016)
40 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
SNIP 1.209 (od 2018)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 12

Rachwalik, R.; Góra-Marek, K.; Olejniczak, Z.; Hunger, M.; Sulikowski, B.
Tailoring selectivity in the liquid-phase isomerization of α-pinene on dealuminated ferrierite-type zeolites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.888
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tielens, Frederik; Gierada, Maciej ; Handzlik, Jarosław; Calatayud, Monica
Characterization of amorphous silica based catalysts using DFT computational methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.888
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kryca, J.; Jodłowski, P. J.; Iwaniszyn, M.; Gil, B.; Sitarz, M.; Kołodziej, A.; Łojewska, T.; Łojewska, J.
Cu SSZ-13 zeolite catalyst on metallic foam support for SCR of NOx with ammonia: Catalyst layering and characterisation of active sites
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pamin, K.; Połtowicz, J.; Prończuk, M.; Basąg, S.; Maciejewska, J.; Kryściak-Czerwenka, J.; Tokarz-Sobieraj, R.
Hydroxylation of phenol by hydrogen peroxide catalyzed by heteropoly compounds in presence of glycerol as green solvent
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 4.312
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gil, Barbara; Roth, Wieslaw J.; Makowski, Wacław; Marszalek, Bartosz; Majda, Dorota; Olejniczak, Zbigniew; Michorczyk, Piotr
Facile evaluation of the crystallization and quality of the transient layered zeolite MCM-56 by infrared spectroscopy
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Morais, Ana R. C.; Dworakowska, Sylwia; Reis, Alberto; Gouveira, Luisa; Matos, Cristina T.; Bogdał, Dariusz; Bogel-Łukasik, Rafał
Chemical and biological-based isoprene production: Green metrics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 4.312
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Dworakowska, Sylwia; Bogdał, Dariusz; Zaccheria, Federica; Ravasio, Nicoletta
The role of catalysis in the synthesis of polyurethane foams based on renewable raw materials
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szczepan, Bednarz; Błaszczyk, Alicja; Błażejewska, Diana; Bogdał, Dariusz
Free-radical polymerization of itaconic acid in the presence of choline salts: Mechanism of persulfate decomposition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 3.893
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czekaj, Izabela; Struis, Rudolf; Wambach, Jörg; Biollaz, Serge
Sulphur poisoning of Ni catalysts used in the SNG production from biomass: Computational studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Rakoczy, Jan; Błońska-Tabero, Anna; Filipek, Elżbieta; Nizioł, Joanna; Dulian, Piotr
Mechanochemical synthesis of double vanadate in Cu–Fe–V–O system and its physicochemical and catalytic properties
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2011
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Laik, E.; Mirek, R.; Rakoczy, J.; Groszek, A.
Microcalorimetric study of sorption of water and ethanol in zeolites 3A and 5A
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2006
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Włoch, E.; Łukaszczyk, A.; Żurek, Z.; Sulikowski, B.
Synthesis of ferrierite coatings on the FeCrAl substrate
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2006
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/