Joint Polish-Swedish-Ukrainian Reports


Wariant tytułu Joint Polish-Swedish Reports
Wydawca Swedish-Ukrainian-Polish Research Co-operation
ISSN 1650-8610
Uwagi Instytucja sprawcza: Swedish-Ukrainian-Polish Research Co-operation
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona www – Rap. 1-13  
strona www – Rap. => 14  


Publikacje w tym tytule: 15

Stypka, Tomasz; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Schnotale, Jacek
Combining ecolabeling and multi criteria method to make an environmentally sound equipment purchasing decision
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Cimochowicz-Rybicka, M.
Minimization of sewage sludge production - European trends and selected technologies
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Rybicki, S. M.; Cimochowicz-Rybicka, M.
Selected effects of anaerobic sludge composition on a biogas production
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Mikosz, Jerzy
Simulating the effects of introduction of membrane filtration at a municipal bnr plant
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Mucha, Z.; Mikosz, J.; Generowicz, A.
A method for sustainability evaluation of small wastewater treatment systems
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Styka, Wiesława; Beńko, Piotr
Experience in nitrogen removal – the case study of the Kujawy WWTP, Kraków
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Polus, M.; Kocwa-Haluch, R.
Identification of cryptosporidium sp. oocysts in water by modified immunomagnetic separation and RFLP-PCR
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Stypka, T.; Flaga-Maryańczyk, A.
Selecting optimal regional MSW system for Krakow area. Part 1: Developing performance indicators. PART 2: Use of AHP multicriteria method for the final decision making
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Mucha, Z.; Mikosz, J.
Analysis of unit pollution loads for small wastewater treatment plants
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Mikosz, J.
Effects of biomass characterization in computer simulation of BNR processes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Mikosz, J.
Computer simulation as a tool for limiting the impact of wastewater system on environment
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
Żeglin-Kurbiel, Krystyna; Baczyński, Tomasz
Computer simulation of VFA generation with the analysis of kinetic, technological and technical parameters
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Mikosz, J.
Cost of rain water treatment at medium-size municipal wastewater treatment plant
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Mikosz, J.
Application of expert systems in wastewater treatment
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Mikosz, Jerzy
Technological considerations in combined treatment of sewage sludge and solid wastes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000




© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/