Technological and Economic Development of Economy


Wariant tytułu Ukio Technologinis ir Ekonominis Vystymas
Wydawca Taylor & Francis

Vilnius Gediminas Technical University
ISSN 2029-4913
e-ISSN 2029-4921
Uwagi Instytucja sprawcza: Co-Published with Vilnius Gediminas Technical University
Impact Factor dla czasopisma 3.224 (od 2012)
2.818 (od 2013)
1.563 (od 2014)
1.952 (od 2015)
2.628 (od 2016)
3.244 (od 2017)
4.344 (od 2018)
Lista MNiSW nie (od 2012)
A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2015)
35 (od 2016)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
SNIP 1.391 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2003 Economics, Econometrics and Finance: Finance
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Wieczorek, Damian; Plebankiewicz, Edyta; Zima, Krzysztof
Model estimation of the whole life cost of a building with respect to risk factor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 4.344
Plebankiewicz, Edyta; Leśniak, Agnieszka
Overhead costs and profit calculation by Polish contractors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 2.818
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Analysis of the partnering relations of Polish, Slovak and Ukrainian construction enterprises
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/