Zarządzanie Przedsiębiorstwem


Wydawca Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją (PTZP)
ISSN 1643-4773
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 11

Żyra, Agnieszka; Skoczypiec, Sebastian
Badania wstępne obróbki elektroerozyjnej w gazie z zastosowaniem dodatkowego chłodzenia przedmiotu obrabianego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Matras, Andrzej; Zębala, Wojciech
Badania toczenia spiekanych proszkowo materiałów z zastosowaniem oprogramowania production module
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Zębala, Wojciech; Matras, Andrzej; Otko, Tadeusz
Zaawansowana metoda symulacyjna zwiększenia efektywności obróbki stopu niklu – studium przypadku
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Boratyńska-Sala, Anna
Prawa rozwoju systemów technicznych jako narzędzie kształtowania nowego produktu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Krajewska-Śpiewak, Joanna
Modelowanie stanu warstwy wierzchniej za pomocą sieci neuronowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Boratyńska-Sala, Anna
Banki "efektów" w teorii i praktyce TRIZ
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Habel, Jacek
Zastosowanie baz danych w analizie danych historycznych sprzedaży na potrzeby klasyfikacji pozycji materiałowych i sterowania zapasami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Motyka, Sabina
Uogólniony model kreowania systemu innowacji w przedsiębiorstwie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Impact Factor: 0
Gawlik, Józef; Rewilak, Jan; Tokaj, Tomasz
Nowe wskaźniki efektywności procesu wdrażania nowatorskich wyrobów, realizowanego na podstawie wytycznych branży motoryzacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Impact Factor: 0
Rewilak, Jan; Tokaj, Tomasz
Procedura procesu zatwierdzania części do produkcji (PPAP) jako standard zapewnienia jakości dostawców (SQA) w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Boratyńska-Sala, Anna
Zastosowanie teorii rozwiązywania innowacyjnych zadań w dziedzinie biznesu i zarządzania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/