Przemysł, Zarządzanie, Środowisko


Wydawca InfoMarket
ISSN 2082-9280
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Mikosz, Jerzy
Oczyszczalnia w komputerze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/