Nauka


Wydawca Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN
ISSN 1231-8515
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Romanowicz, Renata J.; Nachlik, Elżbieta et al.
Zagrożenia związane z nadmiarem wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Waszczyszyn, Zenon
Ważniejsze problemy wyższego szkolnictwa technicznego na tle doświadczeń SEFI Curriculum Development Group
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1997
Ciesielski, Roman
Inżynieria parasejsmiczna - problemowe ujęcie współczesnego stanu zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1995
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/