Aktualne Problemy Biomechaniki


Wydawca Wydawnictwo Katedry Biomechatroniki
ISSN 1898-763X
Uwagi Instytucja sprawcza: Katedra Biomechatroniki Politechniki Śląskiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
B (od 2015)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
4 (od 2015)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 45
123
następne

Żelasko, Aleksandra; Mrowiec, Aleksandra; Światłoń, Magdalena; Niedziela, Eliza; Walaszczyk, Marta; Zielińska, Edyta; Łagan, Sylwia
Ocena właściwości elastomerów wykorzystywanych na smoczki dziecięce w badaniach przyspieszonego starzenia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Łagan, Sylwia; Stopka, Justyna
Ocena parametrów stóp u dzieci trenujących szermierkę metodą podoskopii komputerowej - analiza indywidualnych przypadków
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Łagan, Sylwia; Magdalena Markiewicz
Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych rękawiczek diagnostycznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Chwalik, Gabriela; Kromka-Szydek, Magdalena; Dziechciowski, Zygmunt
Wpływ rodzaju podłoża oraz zmiany środka ciężkości użytkownika na komfort jazdy wózkiem inwalidzkim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Kromka-Szydek, Magdalena; Dziechciowski, Zygmunt; Kirkov, Bożena; Tondera, Dariusz
Wstępna ocena warunków pracy personelu medycznego na oddziale intensywnej terapii w oparciu o pomiary poziomu dźwięku oraz natężenia oświetlenia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Kromka-Szydek, Magdalena; Miodowska, Justyna
Analiza MES procesu zrostu układu żuchwa-przeszczep przy zastosowaniu implantów stomatologicznych pod odbudowę uzębienia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Łagan, Sylwia; Dul, Natalia
Ocena zmian wybranych właściwości protez głosu przechowywanych w roztworze soli fizjologicznej na podstawie badań kąta zwilżania
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Kutrzuba, Katarzyna; Kromka-Szydek, Magdalena
Modelowanie i analiza MES implantu stomatologicznego pod odbudowę uzębienia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Brynkus, Anna ; Łagan, Sylwia
Analiza stanu naprężeń w wybranych lejach protezowych kończyn dolnych z wykorzystaniem metod elementów skończonych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Bomanowski, Konrad; Łagan, Sylwia
Wpływ faz chodu na stan naprężenia w modelu stopy protezowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Kiszka, Gabriela; Chojnacka-Brożek, Agnieszka
Wpływ sposobu preparacji ubytku typu MOD w przedtrzonowcach leczonych endodontycznie na wytężenie twardych tkanek zęba
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Bogusz, Monika; Chojnacka-Brożek, Agnieszka
Modelowanie numeryczne kości stopy po operacji palucha koślawego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Mosór, Katarzyna; Kromka-Szydek, Magdalena
Badanie stanu odkształcenia żuchwy w przypadku zespolenia złamania kąta
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
Zielonka, Justyna; Zielonka, Magdalena; Łagan, Sylwia; Kluszczyński, Marek
Wyciąg grawitacyjny jako metoda leczenia skolioz – badania pilotażowe
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
Mazur, Anna; Łagan, Sylwia
Modelowanie struktur kostnych dłoni i analiza wytrzymałościowa MES w aspekcie obciążeń bokserskich
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
Niemasek, Katarzyna; Tutaj, Józef
Analiza wybranych czynników aparaturowo-technicznych wpływających na wyniki badań USG
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Impact Factor: 0
Karaś, Katarzyna; Tutaj, Józef
Aparat rejestrujący drżenie w chorobie Parkinsona z zastosowaniem akcelerometru MEMS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Impact Factor: 0
Czernilewska, Monika; Milewski, Grzegorz
Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w obrazowaniu stomatologicznym do oceny zmian okołowierzchołkowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Sobieska, Sandra; Zimowska, Brygida; Łagan, Sylwia
Porównanie zwilżalności oraz swobodnej energii powierzchniowej biomateriałów i tkanki kostnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Michałek, Ewelina; Żyra, Agnieszka; Łagan, Sylwia
Badanie właściwości wytrzymałościowych sztucznych naczyń krwionośnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie

123
następne© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/