Corrosion Science


Wydawca Elsevier
ISSN 0010-938X
e-ISSN 1879-0496
Impact Factor dla czasopisma 3.615 (od 2012)
3.686 (od 2013)
4.422 (od 2014)
5.154 (od 2015)
5.245 (od 2016)
4.862 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 45 (od 2012)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 45
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Tabor, Z.; Warszyński, P.
Modeling dissolution controlled release of inhibitor from a damaged coating
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 45
Impact Factor: 4.422
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/