Experimental Thermal and Fluid Science


Wydawca Elsevier
ISSN 0894-1777
e-ISSN 1879-2286
Impact Factor dla czasopisma 1.595 (od 2012)
2.08 (od 2013)
1.99 (od 2014)
2.128 (od 2015)
2.83 (od 2016)
3.204 (od 2017)
3.493 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2014)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Free and forced convection on the outer surface of vertical longitudinally finned tubes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 1.99
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mika, Ł.
Ice slurry flow in a poppet-type flow control valve
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.08
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mika, Łukasz
Pressure loss coefficients of ice slurry in horizontally installed flow dividers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.08
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mika, Ł.
Energy losses of ice slurry in pipe sudden contractions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Melting of ice slurry under forced convection conditions in tubes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/