Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna


Wydawca Grupa Biooptyki (Katedra Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej. Politechnika Wrocławska)
ISSN 1234-5563
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
12 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Łagan, Sylwia; Kalwarska, Magdalena
Oznaczenie charakterystyk mięśniowych w trakcie ćwiczeń na wioślarzu treningowym z wykorzystaniem systemu pomiarowego MGC PLUS - CATMAN
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/