COMPEL


Wariant tytułu COMPEL : the international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
Wydawca Emerald
ISSN 0332-1649
Impact Factor dla czasopisma 0.394 (od 2010)
0.301 (od 2011)
0.281 (od 2012)
0.44 (od 2013)
0.371 (od 2014)
0.43 (od 2015)
0.487 (od 2016)
0.534 (od 2017)
0.705 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
SNIP 0.525 (od 2017)
0.731 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 1703 Computer Science: Computational Theory and Mathematics
1706 Computer Science: Computer Science Applications
2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
2604 Mathematics: Applied Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 10

Szular, Zbigniew; Mazgaj, Witold
Calculations of eddy currents in electrical steel sheets taking into account their magnetic hysteresis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.705
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczyk, Tadeusz; Radzik, Michał; Radwan-Pragłowska, Natalia
Discrete differential operators for periodic and two-periodic time functions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.705
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczyk, Tadeusz; Radzik, Michał
A new approach to steady state analysis of nonlinear electrical circuits
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.534
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szromba, Andrzej
Three-phase four-wire shunt active power filter working simultaneously as energy conditioner
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.534
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mazgaj, Witold; Warzecha, Adam
Influence of simplifications of the rotational magnetization model on calculation accuracy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.43
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Warzecha, Adam; Mazgaj, Witold
Identification techniques of functions approximating magnetization characteristics of synchronous machines
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mazgaj, Witold
Modelling of rotational magnetization in anisotropic sheets
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2011
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szromba, Andrzej
Energy controlled shunt active power filters
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczyk, Tadeusz; Weinreb, Konrad; Sułowicz, Maciej; Węgiel, Tomasz; Warzecha, Adam
Slot harmonics in cage motors due to saturation of a main magnetic circuit
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2006
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szromba, Andrzej
A shunt active power filter: development of properties
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2004
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/