Analytical Chemistry


Wydawca American Chemical Society (ACS)
ISSN 0003-2700
e-ISSN 1520-6882
Impact Factor dla czasopisma 5.695 (od 2012)
5.825 (od 2013)
5.636 (od 2014)
5.886 (od 2015)
6.32 (od 2016)
6.042 (od 2017)
6.35 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 45 (od 2012)
45 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 45
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bieniasz, Lesław K.
Cyclic Voltammetric Current Functions Determined with a Prescribed Accuracy by the Adaptive Huber Method for Abel Integral Equations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/