Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering


Wydawca ISO Press
ISSN 1472-7978
e-ISSN 1875-8983
Lista MNiSW nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bieniasz, Lesław K.
Extension of the adaptive Huber method for Volterra integral equations arising in electroanalytical chemistry, to convolution kernels exp [−α(t − τ)] erex {[β(t − τ)]1/2} and exp [−α(t − τ)] daw {[β(t − τ)]^{1/2}}
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/