Zarządzanie Biblioteką = Library Management


Wydawca Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Oficyna Wydawnicza Edward Mitek
ISSN 2081-1004
Uwagi Instytucja sprawcza: Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Homiński, Bartłomiej
Rola wizualnej komunikacji marketingowej w kształtowaniu architektury i wnętrz budynków bibliotek
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/