Polder


Wariant tytułu Polder : monitor odbudowy terenów zalanych
Wydawca Fundacja "Partnerstwo dla Środowiska"
ISSN 1429-7469
Uwagi Instytucja sprawcza: Fundacja "Partnerstwo dla Środowiska"
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 6

Wit, Maria
Niektóre aspekty ochrony przeciwpowodziowej w Austrii na przykładzie działań podejmowanych w kraju związkowym Burgenland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1999
Mysłowski, Jan; Wit, Maria
Sztuka sypania wałów przeciwpowodziowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1999
Wit, Maria
Powódź, pieniądze, praca
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1999
Fiszer, Józef; Fiszer, Piotr
Powódź i nadzwyczajne zagrożenie środowiska - jako stany kryzysowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1999
Bonenberg, Jacek
Gospodarka wodna a planowanie przestrzenne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1999
Wit, Maria
System przenośnych ścianek ochrony przeciwpowodziowej w Krems-Stein w Dolnej Austrii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/