Archives of Foundry Engineering


Wydawca Polish Academy of Sciences. Katowice Branch. Commission of Foundry Engineering

De Gruyter
ISSN 1897-3310
e-ISSN 2299-2944
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 9 (od 2013)
15 (od 2015)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.2478/afe
SNIP 0.715 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2209 Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
2506 Materials Science: Metals and Alloys
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 51
poprzednie
123
następne

Ptak, W.
The effect of friction welding self-regulation process on weld structure and hardness
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Bogucki, R.; Mazur, M.; Pytel, S.
The influence of molybdenum on stress corrosion in Ultra Low Carbon Steels with copper addition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Hebdowska-Krupa, M.
Influence of the volcanic tuf on the wearability of varnish coating
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Miernik, K.; Bogucki, R.; Pytel, S.
Effect of quenching techniques on the mechanical properties of low carbon structural steel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Gawlik, J.; Kiełbus, A.
Chosen aspects of innovative projects management
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Stacharska-Targosz, J.
Interpretation of some phenomena effected on a performance of a cross flow fan made of plastics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Lisowski, E.; Momeni, H.
CDF modelling of a jet pump with circumferential nozzles for large flow rates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Jaroń, A.; Żurek, Z.; Batys, P.
Impact of iron powder pressing temperature on high-temperature corrosion of the obtained sinters
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Kuciel, S.; Mikuła, J.; Żmudka, S.
Estimation of possibilities of making euro pallets from reclaimed polyolefin's with tuff
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Mika, Ł.
Resistance coefficient during ice slurry flow through pipe sudden constriction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Gintowt, J.
Recycling of plastics from stockpiles performed by means of low-pressure injection
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Lisowski, E.; Czyżycki, W.; Łazarczyk, K.
Using of polyamide in construction of supporting blocks of cryogenic tanks on example of LNG container
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Kowalski, J. St.; Mazur, M.; Wojciechowski, W.
The use of welding techniques in protection of welding structures against corrosion
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Niżankowski, J.
Properties, structure and machnining capabilities sintered corundum abrasives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Pytel, S.; Turek, J.; Okoński, S. ; Zarębski, K.
The properties and microstructure of padding welds built up on the surface of forging dies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Walter, J.; Mierzwiński, D.
Properties of screen-printed modified graphite layers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Zarębski, K.
Morfologia porów w spieku PNC-60 po odkształceniu na zimno i wyżarzaniu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Bogucki, R.; Miernik, K.; Pytel, S.
Precipitation of Laves phase Fe2Mo type in HSLA steel with copper addition and high content of molybdenum
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Lisowski, E.; Fabiś, J.
Prediction of potential failures in hydraulic gear pumps
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010
Lisowski, E.; Domagała, M.
Simulation of liquid dynamics in a cryogenic mobile vessels
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Foundry Engineering
Data wydania: 2010

poprzednie
123
następne



© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/