Chemistry of Heterocyclic Compounds


Wydawca Springer
ISSN 0009-3122
e-ISSN 1573-8353
Impact Factor dla czasopisma 0.634 (od 2012)
0.698 (od 2013)
0.621 (od 2014)
0.815 (od 2015)
0.865 (od 2016)
1.201 (od 2017)
1.492 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
SNIP 0.497 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1605 Chemistry: Organic Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 12

Fryźlewicz, Agnieszka; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Kula, Karolina; Demchuk, Oleg M.; Dresler, Ewa; Jasiński, Radomir
Regio- and stereoselective synthesis of nitrofunctionalized 1,2-oxazolidine analogs of nicotine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 1.492
Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Jaśkowska, Jolanta; Jasiński, Radomir
The influence of Lewis acid catalyst on the kinetic and molecular mechanism of nitrous acid elimination from 5-nitro-3-phenyl-4,5-dihydroisoxazole: DFT computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.492
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Żmigrodzka, Magdalena; Dresler, Ewa; Hordyjewicz-Baran, Zofia; Kulesza, Renata; Jasiński, Radomir
A unique example of noncatalyzed [3+2] cycloaddition involving (2E)-3-aryl-2-nitroprop-2-enenitriles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.201
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Mikulska, M.; Barański, A.
Conjugated nitroalkenes in cycloaddition reactions. 16*. Atypical course of the reaction of α-nitrostyrene with (Z)-C,N-diarylnitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.698
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Mikulska, M.; Koifman, O.; Barański, A.
Conjugated nitroalkenes in cycloaddition reactions 18*. Regio- and stereoselectivity of (2+3) cycloaddition reactions between gem-chloronitroethene and (Z)-C,N-diarylnitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.698
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Socha, J.; Barański, A.
Conjugated nitroalkenes in cycloaddition reactions. 17*. Mechanism of (2+3) cycloaddition between (E)-3,3,3-trifluoro-1-nitroprop-1-ene and (Z)-N-methyl-C-phenylnitrone in the light of reactivity indices theory and B3LYP/6-31G* calculations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.698
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taborski, V.; Barański, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. XXXVIII. [2+3]-cycloaddition of C,C,N-triphenyl and Z-C,N-diphenyl nitrone to n-dec-1-ene in the light of semiempirical AM-1 calculations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Mikulska, M.; Jasiński, R.; Barański, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. 68.* [2+3] cycloaddition of 2-nitro-1-propene to (Z)-C,N-diphenylnitrone relative to AM1 and AM1/COSMO quantum-chemical calculations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Jasiński, Radomir
The question of the regiodirection of the [2+3] cycloaddition reaction of triphenylnitrone to nitroethene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Kwiatkowska, M.; Barański, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. 57*. Unexpected results of 3-nitropropene-1 [2+3] cycloaddition to C,C,N-triphenylnitrone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Barański, A.; Taborski, W.; Bodura, A. B.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. 36. Kinetics of the [2+3]-cycloaddition of 1-decene to di- and triphenyl nitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
Taborski, W.; Bodura, A.; Baranski, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives 35. Regioselectivity and stereoselectivity of the [2+3]-cycloaddition of phenyl nitrones to 1-decene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/