Piece Przemysłowe & Kotły


Wydawca AXIS MEDIA
ISSN 2082-9833
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
4 (od 2015)
4 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 4
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Grądziel, Sławomir; Majewski, Karol
Wpływ spalania biomasy na pracę kotłów energetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 4
Impact Factor: 0
Grądziel, Sławomir
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów energetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/