Procedia CIRP


Wydawca Elsevier
e-ISSN 2212-8271
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Skoczypiec, Sebastian; Ruszaj, Adam; Grabowski, Marcin
The influence of electrochemical assistance on the cutting forces in microturning process
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skoczypiec, S.; Furyk, K.; Ruszaj, A.
Computer simulation and experimental study of a sequential electrochemical - electrodischarge machining process
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/