Topological Methods in Nonlinear Analysis


Wydawca Nicolaus Copernicus University in Toruń. Juliusz Schauder University Centre for Nonlinear Studies
ISSN 1230-3429
Impact Factor dla czasopisma 1.099 (od 2012)
1.075 (od 2013)
0.477 (od 2014)
0.717 (od 2015)
0.667 (od 2016)
0.645 (od 2017)
0.837 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
25 (od 2015)
30 (od 2016)
35 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Piękosz, Artur
Basic definitions and properties of topological branched coverings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/